Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Professionele apparatuur 

1. Fotograaf Josephine Photography zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.

2. Josehine Photography zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

1. Josephine Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

2. Josephine Photography levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.

3. Er wordt bij huwelijksopdrachten steeds verwacht dat er eten en drank wordt voorzien voor de werknemers van Josephine Photography. 

4. Eettijden worden steeds gerekend als werktijd.

Artikel 3: Aanbetaling

1. Josephine Photography vraagt bij reservering van de (trouw)datum een aanbetaling van 250 Euro.

2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

3. Josephine Photography levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

2. Josephine Photography zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar de klant.

3. De klant heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering

1. Josephine Phtography levert haar bestanden digitaal.

2. Josephine Photography levert geen RAW-bestanden.

3. Josephine Photgraphy hanteert een geschatte levertijd van 4-6 weken.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy

1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Josephine Photography. De foto’s mogen door de klant vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door de klant.

Artikel 7: Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Josephine Photography, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Bij annuleren van de overeenkomst door de klant houd Josephine Photography de reserveringskosten van 250 euro.

Artikel 8: Ziekte

1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Josephine Photography de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in dezelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden door Josephine Photography afgewerkt.

Artikel 9: Portretrecht

1. Josephine Photography houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, portfolio, social media en in drukwerk.

2. Josephine Photography mag foto’s gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.

3. Afwijkende afspraken worden via mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Josephine Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig door Josephine Photography aan de klant medegedeeld.